Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

DeathAngel2580

May 04 2017

DeathAngel2580
Jak to jest mieć twarze dwie Jak się czujesz gdy ktoś wie Czy myślisz o tym czasem Czy masz to wszystko gdzieś...
— PTW

July 02 2015

DeathAngel2580
7706 e6d7 600

smithsonianmag:

Photo of the Day: Orangutan in the Rain

Photo by Andrew Suryono (Surabaya, Indonesia); Bali, Indonesia

Reposted fromlifeless lifeless
DeathAngel2580
7709 5150
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

June 28 2015

DeathAngel2580
5193 babb 600
Coben "Zachowaj spokój"  6
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
DeathAngel2580
To czego się boisz,jest najwięcej warte
Reposted fromunforgiving unforgiving
DeathAngel2580
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing
DeathAngel2580
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
DeathAngel2580
5420 d122
Reposted fromlesnystworek lesnystworek
DeathAngel2580
5482 c543
my love
Reposted frommagdulum magdulum
DeathAngel2580
5476 664c 600

March 27 2015

7605 56a1 600

rebeccaamariee:

doodoopuppy:

tiny

Oh my???god?????

Reposted fromaflyon aflyon
DeathAngel2580
Najpiękniejszym zakątkiem świata są ramiona kochanka.
— Frantisek Herites
Reposted fromdariuska dariuska
DeathAngel2580
Kobieta, która patrzy na jednego tylko mężczyznę albo na jednego tylko nie patrzy - nasuwa te same podejrzenia.
— Jean de La Bruyere
Reposted fromdariuska dariuska

March 02 2015

DeathAngel2580
8794 a0cf
Reposted fromAlwaysbest Alwaysbest
DeathAngel2580
9381 149a
Reposted fromAlwaysbest Alwaysbest
DeathAngel2580
9641 7332
Reposted fromAlwaysbest Alwaysbest
DeathAngel2580
1052 2753
Reposted fromAlwaysbest Alwaysbest
DeathAngel2580
- Nic nie szkodzi - odparłam. Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.
— Herta Müller, Sercątko
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec

February 23 2015

DeathAngel2580
[...] naj­bar­dziej kocha­my tych ludzi, te spra­wy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam od­chodzić - nieraz na zawsze.
— Marek Hłasko
Reposted frompannaemilia pannaemilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl